2016. április 19., kedd

Énekelt ReformációMEGHÍVó

Szeretettel meghívjuk egyházközségük kántorát/kántorait és lelkészeit
Az Énekelt Reformáció rendezvénysorozat első szakmai műhelyére
amelyre a kolozsvári Alsóvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében,
2016. április 29-én, pénteken reggel 8 órai kezdettel kerül sor.


A rendezvénysorozatról:

A 20 éves magyar református énekeskönyv, az erdélyi református gyülekezetek szolgálatában
 - Rendezvénysorozat a Reformáció 500 jubileumi évek keretén belül -

Az anyanyelven felhangzó gyülekezeti énekelés a reformáció egyházának egyik fontos megvalósítása. Az istentiszteleti közösség éneklése nem csupán imádság, Isten dicsőítése és magasztalása, hanem az énekek tanító, hitvalló és igehirdető jelleget is hordoznak.
A reformáció emlékévében egy rendezvénysorozattal szeretnénk kiemelni a gyülekezeti énekek éneklésének szépségét, fontosságát, reformátusságunk egyik kifejező és egyben igehirdető jellegét.
A rendezvénysorozatban szakmai műhelyek lesznek a Kolozsvári Református Egyházmegye kántorai, karnagyai és egyházzenészei számára, egy egyházmegyei kórustalálkozó és egy Reformáció bűnbánati hetére szervezett több napos nyílt konferencia, melynek egyik kiemelkedő eseménye az énekmaraton lesz. Más egyházmegyékből is szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Célközönségünk: teológusok, kántorok, karnagyok, lelkészek, gyülekezeti tagok.
Helyszín: Kolozsvár - Kétágú templom / Alsóvárosi Református Egyházközség gyülekezeti termei valamint a Protestáns Teológiai Intézet
Időtartam:
2016. március 14. - november 20.
Szervezők: Alsóvárosi Református Egyházközség és a Protestáns Teológiai Intézet
Partner: Kolozsvári Református Egyházmegye


Első szakmai műhely kántoroknak és lelkészeknek
Program:
8.00 - Áhitat
8.30 - Bevezető előadás - dr. Péter Éva, egyetemi előadó tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar, Kolozsvár
9.00  - Kerekasztal: Éneklő gyülekezetek - moderálja Adorjáni J.Katalin  
10.00 - Az Énekelt reformáció rendezvénysorozat bemutatása
10.30 - Kerekasztal beszélgetés: A gyülekezeti énekeskönyv használata gyülekezeti alkalmakon - moderálja Sógor Csilla
11.30 - Énektanulás
12.00 - Az októberi énekmaraton előszervezése
13.00 - Ebéd
14.00 - 16.00 - Beszélgetések, tervezés

Kérjük, hogy a részvételi szándékukat április 27-ig jelezzék a következő email-címen: ketagu@gmail.com, vagy telefonszámon: 0744-642123 (Adorjáni JKatalin).


Szeretettel várjuk!