2016. október 27., csütörtök

Genfi zsoltárok a magyar kórusirodalomban

Elhangzott Énekelt reformáció előadássorozat második napján, 2016. október 25-én, kedden.

Előadó: Dr. Péter Éva Kolozsvár


A zsoltár szó jelentését kutatva a következő értelmezéseket találtam[1]: az Ószövetség egyik könyvét alkotó vallásos ének; egyházi ének; zsoltárkönyv. Maga a zsoltárkönyv jelentés is többértelmű:  Szentírást olvasók számára  az Ószövetségbe foglalt, százötven zsoltárt tartalmazó, öt zsoltárkönyvet jelenti; Bencédi Székely István, Krakkóban, 1548-ban kiadott munkájában a zsoltárkönyv megnevezés a százötven bibliai prózazsoltár gyűjteményét jelenti[2]. Heltai Gáspár, Kolozsváron, 1560-ban kiadott munkájának címlapján SOLTAR, AZ AZ, SZENT DAVIDNAC, ES EGYEB Prophetaknac Psalmusinac, auagy Isteni dichireteknec konyue…” szintén zsoltárkönyv értelmezés olvasható; azonban a XVI. században a zsoltár szó megverselt bibliai zsoltárokat és azok gyűjteményét is jelenti. Ismert Bogáti Fazakas Miklós (1548–1598 u.), 1582-ben elkészült, kéziratos gyűjteménye, „Psalterium Magyar Zsoltár kit az üdőkbeli históriák értelme szerént különb-különb magyar ékes nótákra, az Isten gyülekezetinek javára fordított Bogáti Fazakas Miklós”címmel, melyben a zsoltár szó már rímes-strófikus zsoltárparafrázisok gyűjteményes könyvét jelenti[3]. Szenci Molnár Albert (15741634) Psalterium Ungaricum-a, melyet Herbornban, 1607-ben adtak ki, már a százötven genfi zsoltár fordítását tartalmazza. Szenci magyar nyelvű zsoltárai nem szabad átköltések, hanem műfordítások. A prózazsoltárok bibliai szövegét követve, a Kálvin korabeli genfi dallamoknak megfelelő sorfajtákat és strófaszerkezeteket szem előtt tartva, megalkotta a magyar zsoltárkönyvet, a feljegyzések szerint mindössze 90 nap alatt. A XVII–XVIII században ezeket a genfi zsoltárokat a bibliához kötve adták ki, de megjelentek külön kötetben is, majd belefoglalták a protestáns énekeskönyvekbe. Így a zsoltár szó egyrészt a Szenci Molnár Albert féle zsoltárokat tartalmazó könyvet, másrészt református énekeskönyvet is jelent[4].

2016. október 25., kedd

Az 1996-os énekeskönyv zsoltárparafrázisai


Elhangzott Énekelt reformáció előadássorozat első napján, 2016. október 24-én, hétfőn.

Előadó: Sógor Csilla egyházzenész


A héten elhangzó előadásokkal a Reformáció500 rendezvénysorozathoz kapcsolódunk. Az előadásokkal az immár 20 éve megjelent, és gyülekezeteink szolgálatában álló énekeskönyv énekeit szeretnénk közelebb hozni mindnyájunkhoz. „Az énekeskönyv harangláb akarna lenni; sokhelyütt mégis fejfa lett belőle.” - írja Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988, református lelkész, teológiai tanár, zenetörténész)- „Ha akarod, hogy harangláb legyen, húzzad meg a szíved és a jó tanítást befogadó értelmed harangjait és jó énekléssel segítsed dicsérni az Urat”. 1543. évi genfi Ágendás könyv előszavában így ír Kálvin: „Az éneklés igen ajánlatos, mint az ige hirdetésének, hitünk megvallásának és imádságunknak (dicséretünknek, hálaadásunknak és könyörgésünknek) közös, ünnepélyes és szívből fakadó kifejezése”. - Dr. Révész Imre fordítása (jugoszláviai ref. énekeskönyv előszava, 1939)

2016. október 18., kedd

Élőadások és gyülekezeti énekmaraton reformáció nagyhetében
Reformáció hetében folytatjuk az Énekelt reformáció rendezvénysorozatunkat. 
Hétfőtől péntekig délután 6 órától előadásokra hívunk mindenkit, 
majd 
szombaton reggel a 8 órai áhitattal kezdve és a délutáni 6 órás istentisztelettel zárva 
énekelve ünnepeljük 20 éves énekeskönyvünket. 
Az éneklést egyházi kórusok, egyházzenészek, orgonisták, művészek és lelkes énekeseink vezetik. Bárki bekapcsolódhat ha sikerül ezt a napot erre hangolni, vagy ha erre jár. 
Szeretettel várunk mindenkit! Ünnepeljünk együtt!  

2016. október 1., szombat

Húsz éves énekeskönyvünk népszerűsége.

Az Énekelt Reformáció rendezvény-sorzatunkhoz kapcsolódva kérdőívet készítettünk, mellyel a teljesség igénye nélkül szeretnénk felmérni énekeskönyvünk népszerűségét a gyülekezetekben, illetve a gyülekezeti éneklést. 

A kérdőív kitöltésének határideje: 2016. október 6
A kérdőív elérhető ITT

A kérdőívet lelkipásztorok, kántorok, egyházi tisztségviselők, egyháztagok egyaránt kitölthetik. 
A kérdőívvel kapcsolatos kérdéseket fel lehet tenni a következő elérhetőségeken:
- e-mail: ketagu@gmail.com
- telefon: 0744 642 123 - Adorjáni J. Katalin