Angster orgonánk

Az új orgona építéséről

- Adorjáni László lelkipásztor összeállítása a gyülekezeti levéltár alapján -

1908.
- 1908. decemberében Angster József  2 manuálos, pedálos pneumatikus orgonára 3  tervet és költségvetést (10.580, 12.740, 14.940 korona értékben) küld Barabás Samu lelkésznek és Nagy Kálmán kántornak. 
- A gyülekezet orgona alapot hoz létre, melyen 1913-ra összegyűl 2526,43 korona.

1936-1939.
- 1936-ban újraindul az organaépítés ügye, és megkeződik a „Hazatérés orgonájára” való gyűjtés Kádár Géza lelkész kezdeményzésére.

- tervet és árjánlatot kérnek: Szeidl Ferenc nagyváradi, 1937-ben marosvásárhelyi orgonaépítőtől, aki 2, ill. 3 manuálos, pedálos pneumatikus orgonára ad le, 1936 junius - 1937. április között.

Wegenstein 1937. áprilisában lépcsőzetesen kiépíthető kétmanuálos pneumatikus orgonára készít javaslatot, amelybe később a gyülekezet fokozatosan a végleges tervre építhet ki.
- 1939. novemberére részletes költségvetést és három nyelvregiszteres diszpozíció tervét küldi meg, sürgetve a döntést is. 


1940.
-  februárban az orgonaszekrény további részleteit egyeztetik Wegensteinnal és a kolozsvári Bukhard József ill. a tasnádi Keresztes Samu asztalosokkal.
Ugyanekkor ajánlja Wegenstein az elektromos traktúrát is. 
- 1940. júniusában Kádár Géza a magas árakra hivatkozva nem rendeli meg az orgonát.

Angster 1940
Az Angster gyár 1940. novemberében, majd decemberben két manuálos, pedálos pneumatikus orgonatervet nyújt be, majd az április 19-én Nagy Kálmán kántor aláírja Pécsen a szerződést.
- Anyagiak szűkében felajánlják az Angster cégnek a régi Kestner orgonát, illetve eladásra meghirdetik a Lelkészegyesület július 5-i számában.  Megvásárlása után a tiszakerecsenyi, gyermelyi,  gyülekezet is érdeklődik. (Árokháti Béla véleménye érdekes a Kestner orgonáról).

- Az Erdélyi Történeti Múzeumban F 2858-as szám alatt szereplő orgona tőkéje kisebb (hozzávetőleg 140X80 cm csupán. Az adat nem egészen pontos, mivel csak az araszommal mérhettem le: 6,5x3,7 arasz. Nálam 1 arasz kb. 22 cm - A.L.), mint amekkorának a Kestner orgonája kellene legyen. 
A leltárkönyvben ugyan szerepel, hogy XVIII századbeli orgona tartozékai”  „vétel az alsóvárosi ref. egyházközségtől (1941).  Forrás: Dávid István: Műemlék orgonák Erdélyben  164. old.
- az Alsóvárosi irattárban a múzeummmal kötött szerződésről adatot nem találtam, viszont az 1945. március 1-2 között Kádár Géza lelkész halála miatt tartott esperesi vizsgálat jegyzőkönyvben a 6/i. alatt az áll, hogy: „ A régi orgona eladásából származó álítólag 5000 pengős összeg nem szerepel az egyházrész pénztárnaplójában.”

- májusban módosítják az új orgona megrendelését amely a 2 manuálos változat helyett, a 3 manuálos terv kivitelezéséről szól.  
Ezen a terven az esetleges bővítés vázlata is szerepel, benne az azóta is folyamatosan hiányolt 4 nyelvregiszetrrel.

- Az orgonát négy hónap alatt kérik elkészíteni és  a Református Lelkészegyesület országos naggyűlésére augusztus 15-re tervezeik felállítani, de a katonai szolgálatra behívott munkások hiánya miatt nem sikerül a határidőt betartani. 

- Az orgonaszekrény tervét Keresztessy Sámuel tasnádi iparművész-asztalossal készíttetik el. 

1941.
- szeptember elejére elkészül a hangszer, de a háború miatt nincs zárt vagon, emiatt a gyár a nyitott, de ponyvával megfelelően fedett vagonban tervezi Kolozsvárra küldeni.

- október 10-én ponyvával fedett vagonban sikerül elküldeni az orgonát, de a felszerelése késik, a gyár szerelőit katonai szolgálatra hívják be.

- szállítás közben az orgona megázik, erről későbbi iratokból értesülünk, Wegenstein Richard orgonaépítő 1949.-ben végzett javítási munkákról való beszámolójábl.

- október 23-án megkezdődik az orgona szerelése, melyet november 15-én fejeznek be. 

- november 26-án, vasárnap szentelik fel a hazatérés orgonáját, amelyet a felszabadulás emlékére építtetett a gyülekezet.  
Az istentiszeteleten Vásárhelyi János püspök szolgált, Kádár Géza „A hazatérés orgonája” címmel verset írt, Árokháti Béla budapesti orgonaművész- lelkész szólaltatta meg az orgonát, más művészek közreműködésével. 

- 1941. december 1-én készül ez az átvételi jegyzőkönyv. A bizottágban a szakértői vélemény Árokháty Bélától származik, aki megállapítja, ahogy az orgona megfelelő és jól működik, viszont hiányolja, hogy  nem a nemesebb csúszkaláda rendszerű, valamit hiányolja a nyelvregisztereket is.

1942.
- Február. A villanymotor beszerelése megtörténik, mely a háborús körülmények miatt, nem érkezett meg az orgona felszentelésére.
Angster sajnálatát fejezi ki, hogy takarékossági okokból eleve ne készültek el a nyelvregiszterek, amelyekre utalva ujabb javaslatot és ajánlatot tesz, utlava korábban, 1941. áprilisban leadott diszpozicióra:
Pedál: Lágypuzon (Posaune) 16' 
Főmű: Lágytrombita (Lieblich Tortompete) 8', Redőnymű: Énekregál (Zingend regal) 8' és 4 soros Cimbel.

1943.
-  Július.  Kádár Géza lelkipásztor átiratban az Angster cégtől az orgona felemeléséről (magasabbra emeléséről)  és annak költségeiről tárgyal.

1949. április. Wegenstein Richard temesvári orgonaépítő

- költségvetés az orgona teljes felújítására, valamint egy trombita változattal való kibővítésre.  Mivel nagyon sok repedés jelent meg az orgonában, károk bőrőzésben, sípokban, így az szétbontás rendjén felfedezett hibák teljes átdolgozása többetköltségeket jelentett, a nyelvregiszterrel való bővítés elmaradt.